.
Kurz první pomoci (CPR)


Kurz první pomoci nebo-li "Kurz Resuscitace" či pro potřeby potápěčů SSI React Right je výukový program SSI zaměřený na řešení nouzových situací. Jedná se o aktuální vzdělávací program, který zahrnuje první pomoc a CPR (kardiopulmonální resuscitaci), AED a poskytování kyslíku při potápěčských nehodách. Zabývá se také poskytováním první pomoci a bezpečným řešením nehod..

Účast v programu React Right přispívá k vyšší bezpečnosti ponoru a vaší pohodě při potápění. U vážných potápěčských nehod je podstatnou pomocí či dokonce záchranou života okamžité podání kyslíku. I my vozíme na akce nebo na složitější ponory kufřík (spireta) první pomoci s možností podávání kyslíku. Kyslík pomáhá zachraňovat při barotraumatech, dekompresní chorobě, tonutí, bezvědomí.

Pro SSI i všechny ostatní organizace je pro získání kvalifikace SSI Stress & Rescue povinný platný průkaz první pomoci a kardiopulmonální resuscitace.

Výuka a procvičování praktických dovedností probíhá ve spolupráci s hostujícím lektorem, pro kterého je záchrana lidských životů denním chlebem..  

Nejbližší termín kurzu: 

STŘEDA 31. 8. 2022 16:00 - 21:00 

KWS Dive centrum, Lidická 252, Č. Budějovice

Dokázali byste pomoci člověku v nouzi? Víte jak poskytnout první pomoc?

Situace, kdy bude potřebovat někdo Vaši pomoc, může nastat téměř kdykoliv...

Buďte připraveni pomoci svým blízkým či ostatním v případě nouze. V takových případech nerozhoduje pouze čas, nýbrž i znalostmi podložená intervence!


Varianty kurzu:

➡️Připravili jsme pro vás KURZ PRVNÍ POMOCI ve 3 variantách:

  1. Pro potápěče - oficiální certifikace SSI - skvěle se doplňuje s pokročilejšími potápěčskými kurzy.....3.990,- Kč
  2. Pro potápěče - Obnova certifikace SSI po 2 letech.....................................................................................1.490,- Kč
  3. Pro širokou veřejnost (bez certifikace, avšak s diplomem o absolvování)...............................................1.490,- Kč

Na speciální figuríně si vyzkoušíte CPR (kardiopulmonální resuscitaci) a seznámíte se s problematikou poskytování kyslíku a AED (automatizovaný externí defibrilátor).

Vedle neocenitelných znalostí získáte také diplom o absolvování kurzu.

Platnost tohoto certifikátu je 2 roky.