Jak vybrat správný regulátor (automatiku)?

29.03.2021

Potápěčský regulátor nebo-li automatika je srdcem celé potápěčské výbavy. Reguluje vysoký tlak vzduchu z potápěčské tlakové lahve, na tlak potřebný k dýchání, který závisí na okolním tlaku vody v konkrétních hloubkách.
Při výběru potápěčského regulátoru patří mezi nejdůležitější parametry tzv. nádechový odpor (sílu kterou musí potápěč překonat, aby se nadechl), průtok vzduchu a v neposlední řadě prostředí, ve kterém se potápěč hodlá potápět (ledová, špinavá, hluboká voda).Potápěčský regulátor je složen ze dvou hlavních částí - prvního a druhého stupně.

První stupeň se připojuje k lahvi. Význam prvního stupně je prostý - má za úkol regulovat tlak z lahve na střední tlak (10 barů).
První stupně mají dvě základní rozdělení podle techniky regulace průtoku plynu na pístový a membránový a s tím související pojmy vyvážený a nevyvážený první stupeň. U vyváženého prvního stupně je průtok vzduchu konstantní až do úplného vydýchání lahve a podává vyvážený přísun vzduchu po celou dobu ponoru ve všech hloubkách. Naproti tomu při potápění s nevyváženým prvním stupněm můžete například pocítit při snížení tlaku v lahvi zvýšení námahy potřebné k nádechu. Při výběru nejvíce záleží na podmínkách, ve kterých se hodláte potápět. Pro teplé vody se hodí první stupeň MK11 nebo MK2, mají stabilní a spolehlivý výkon za skvělou cenu. Při potápění do větších hloubek a ve studené vodě bude nejlepší variantou MK25, což je varianta s nejvyšším průtokem vzduchu. V kalných a studených vodách bude vynikat první stupeň MK17, který je opatřen suchou komorou proti zamrznutí.

Druhý stupeň. Regulovaný vzduch z prvního stupně proudí do středotlaké hadice a do druhého stupně přes malý ventil. Uvnitř druhého stupně je membrána, která je primárním zařízením a reaguje na podtlak vytvořený nádechem. Poté otevře ventil a tím začne proudit vzduch až do plic. Membrána také funguje jako odvodňovací ventil druhého stupně. Po stisknutí "odvodňovací sprchy" na přední straně náustku se membrána zatlačí dovnitř. To následně umožní vzduchu proudit do druhého stupně a vyčistit (vypustit) nahromaděnou vodu z náustku nebo výdechového ventilu. 

Alternativní (záložní) zdroj vzduchu označovaný též jako octopus. Je to plnohodnotný druhý stupeň označený žlutou barvou, aby byl dobře vidět v případě krizové situace. Tento záložní zdroj vzduchu přichází na řadu v neobvyklých případech jako například pokud partnerovi dojde vzduch a potřebuje sdílet váš vzduch, či při selhání hlavního druhého stupně. 

Záložní, nezávislý zdroj vzduchu je takový zdroj vzduchu, který je nezávislý na hlavním regulátoru a na hlavní potápěčské lahvi a označuje se jako SPARE AIR. Tento záložní zdroj vzduchumá využitelnost při krátkých ponorech nebo jako nouzový zdroj vzduchu sloužící pro bezpečný bezdekompresní výstup z 20 metrů. 


Popis jednotlivých částí automatiky

Pokud si stále nejste jistí, jaký potápěčský regulátor si vybrat, nechte si poradit přímo od našeho proškoleného personálu v prodejně KWS v Českých Budějovicích.